Najczęściej zadawane pytania

Kim jest Planer Finansowy?

Planer Finansowy jest ekspertem w dziedzinie finansów osobistych.  Pracuję z klientami indywidualnymi, ale także rodzinami nad sprawnym zarządzaniem ich finansami osobistymi, pomaga w osiąganiu celów finansowych. 

Głównym zadaniem Planera Finansowego jest analiza aktualnej sytuacji finansowej klienta, identyfikacja celów finansowych oraz opracowanie spersonalizowanego planu finansowego, który pomoże klientowi osiągnąć te cele.

Kto może się zgłosić do Planera Finansowego?

Każdy, bez względu na obecną sytuację finansową.

Na czym polega konsultacja?

1.  Wywiad finansowy: Poznanie klienta, jego cele, sytuację finansową, poziom ryzyka, zobowiązania i preferencje inwestycyjne.

2.  Analiza finansowa: Ocena obecnej sytuacji finansowej klienta, w tym aktywów, długów, dochodów, wydatków i innych czynników mających wpływ na jego kondycję finansową.

3.  Opracowanie planu finansowego: Na podstawie zebranych informacji, planer finansowy tworzy spersonalizowany plan, który zawiera zalecenia dotyczące oszczędzania, inwestowania, zarządzania długiem, planowania emerytalnego i ubezpieczeniowego.

4.  Doradztwo inwestycyjne: Planer finansowy może doradzać klientom w zakresie wyboru odpowiednich instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp., uwzględniając ich cele i tolerancję na ryzyko.

Ile trwa konsultacja?

Sama konsultacji trwa od 1.5  do 3 godzin- zależnie od potrzeb klienta. Cała współpraca oparta jest na serii 3 spotkań wstępnych (do ustalenia celów oraz stworzenia planu finansowego) oraz co 3 miesięcznych spotkań serwisowych. 

Jakie są korzyści z korzystania z usług planera finansowego?

Planer Finansowy działa w interesie klienta, a jego celem jest zapewnienie, że klient ma dobrze zdefiniowane cele finansowe, które są realistyczne i osiągalne w długoterminowej perspektywie. Ponadto, Planer Finansowy ma obowiązek zachowywać etykę zawodową i działać zgodnie z zasadami rzetelnego doradztwa finansowego.

Najczęstszymi korzyściami które wymieniają osoby współpracujące ze mną to:

- Umiejętność poprawnego zarządzania środkami finansowymi,

- Zbudowanie rezerwy finansowej,

- Zachowanie wartości nabywczej środków,

- Zabezpieczenie na zdarzenia losowe (odpowiednie ubezpieczenie na życie, majątkowe)

- Bezpieczna przyszłość – plan na emeryturę bądź zdarzenia losowe;

- Więcej czasu dla najbliższych,

- Możliwość realizacji pasji oraz hobby,

- Przewidywanie ryzyka i minimalizowanie skutków.

Czy powinienem korzystać z usług planera finansowego, jeśli nie mam dużo oszczędności lub inwestycji?

Oczywiście, Dzięki współpracy z Planerem Finansowym będziesz w stanie stworzyć odpowiedni plan działania, aby zacząć inwestować bądź odkładać większe kwoty na przyszłość.

Co powinienem zrobić, jeśli zmieni się moja sytuacja finansowa, na przykład utracę pracę lub dostanę podwyżkę?

Poinformuj Planera Finansowego o zmianie sytuacji życiowej, aby można było wprowadzić zmiany w planie finansowym. Zmiana sytuacji finansowej, czy to w wyniku utraty pracy, otrzymania podwyżki, czy innej okoliczności, może znacząco wpłynąć na twoje finanse i wymaga odpowiednich działań.

Czy mogę z pomocą Planera Finansowego zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i planować środki na emeryturę?

Jak najbardziej, plan finansowy tworzony przez Planera Finansowego zakłada planowanie długoterminowe oraz inwestycje celem osiągnięcia celów, np. budowanie oszczędności na emeryturę.

Jakie są najważniejsze cele finansowe, których powinienem się trzymać i jak je osiągnąć?

Najważniejsze cele finansowe mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji, priorytetów i etapu życia danej osoby. Jednak istnieje kilka powszechnych celów finansowych, które mogą być wartościowe dla większości ludzi. Oto niektóre z nich:

- Fundusz awaryjny

-Spłata długów

-Planowanie emerytury

-Inwestycje długoterminowe

-Planowanie spadku

A jak je osiągnąć? To należy skonsultować z ekspertem np. Planerem Finansowym.